31 Οκτωβρίου 2010

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Το αρχείο της Πολεοδομίας Bόρειου Τομέα στον Περισσό λειτουργεί Δευτέρα-Παρασκευή από τις 9.00 εως τη 13.00.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται για την έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας

1. Θεωρημένο φωτοαντίγραφο στελέχους οικοδομικής αδείας
2. Τεχνική περιγραφή των εργασίων που ζητούνται

Στην αίτηση θα πρέπει να:
  • προσδιορίζεται ο χώρος για τον οποίο ζητείται η έγκριση των εργασιών
  • τεχνική περιγραφη των εργασιών που ζητούνται
Επιπλέον κατά περίπτωση και άλλα δικαιολογητικά όπως π.χ.:
  • φωτογραφίες στην περίπτωησ τοποθέτησης κλιματιστικών
  • συναίνεση συνιδιοκτητών για τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα στο δώμα, κατασκευή πέργκολας στον ακάλυπτο κ.τ.λ.
  • βεβαίωση δασαρχείου για ακίνητα σε περιοχές εκτός σχεδίου15 Οκτωβρίου 2010

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Το αρχείο της Πολεοδομίας Αμαρουσίου λειτουργεί
Δευτέρα-Παρασκευή από τις 9.00 εως τη 13.00.

7 Οκτωβρίου 2010

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ

Η Πολεοδομία Καπανδριτίου δέχεται Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή από τις 9:00 εως τις 14:00

Το πρωτόκολλο της υπηρεσίας παραλαμβάνει αιτήσεις αυστηρά εως τη 13.30 έστω και εαν έχει γίνει πληρότηττα. 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

  • ΩΡΑΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ :
    Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή από τις 9:00 εως τις 14:00
  • Για ερωτήσεις Γ.Ο.Κ. το τμήμα αδειών δέχεται μόνο κάθε Τετάρτη 12:30 - 13:30

6 Οκτωβρίου 2010

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Οι καταθέσεις φακέλων για τακτοποίηση χώρων θα γίνονται στην πολεοδομία κάθε  
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  από τις 10.00 εως 14.00.

Δεν απαιτείται ακριβές αντίγραφο στελέχους οικοδομικής αδείας και σχεδίων αλλά στην υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη να αναφέρεται: 
'' Το στέλεχος της οικοδομικής αδείας που υποβάλλω, περιλαμβάνει όλες τις μέχρι σήμερα τυχούσες αναθεωρήσεις, ενημερώσεις κ.τ.λ. καθώς και τα σχέδια είναι αντίγραφα των ισχύοντων εγκεκριμένων''.

Σε περίπτωση που ο αιτών είχε καταθέσει αίτηση με τον Ν. 3775 / 2009 και είχε πληρώσει το παράβολο, τότε στην υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη αναγράφεται:
'' Το παράβολο που είχα καταθέσει με την αρ. πρωτ. ................  αίτησή μου βάσει του Ν. 3775 / 2009, υποκαθιστά το προβλεπόμενο στον παρόντα νόμο παράβολο [άρθρο 10 Ν. 3843 / 2010]''.