10 Δεκεμβρίου 2010

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Προδιαγραφές σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος

Στα τοπογραφικά διαγράμματα που συντάσσονται για ακίνητα, τα οποία ευρίσκονται σε περιοχές που έχουν κτηματογραφηθεί και στις οποίες λειτουργεί κτηματολόγιο ο συντάσσων μηχανικός υποχρεούται να βεβαιώνει αν το διάγραμμα είναι συμβατό ως προς το σχήμα, τα όρια και το εμβαδόν του ακινήτου, προς τις αντίστοιχες καταχωρήσεις στο κτηματογραφικό διάγραμμα του ακινήτου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13Α του Ν. 2664 / 1998

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

  • Η πολεοδομία δέχεται αιτήσεις για ρύθμιση χώρων βάσει του Ν. 3843/2010 κάθε Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή από τις 9.00 εως 14.00 [σύνολο αιτήσεων ημερησίως 50].
    Παρακαλείστε να προσκομίζετε συμπληρωμένο το φύλλο υπολογισμού ειδικού προστίμου για ταχύτερη εξυπηρέτηση.
  • Η λίστα για την υποβολή αιτήσεων του Ν. 3843/2010 θα συμπληρώνεται αποκλειστικά από υπάλληλο της πολεοδομίας στις 8.00
    [παρακαλείστε να παρουσιάζεται ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος για καλύτερη εξυπηρέτηση]
  • Για τον έλεγχο ή τον υπολογισμό προστίμου προτεραιότητα έχουν τα ήδη υπολογιζόμενα παλιότερα πρόστιμα [μηχανογραφημένα] από την υπηρεσία.

Παράταση προθεσμίας για τη ρύθμιση των ημιυπαίθριων χώρων

Παράταση προθεσμίας για τη ρύθμιση των ημιυπαίθριων χώρων
Με τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα, Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2010, στη Βουλή, η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη ρύθμιση των ημιυπαίθριων χώρων παρατείνεται μέχρι και 28 Φεβρουαρίου 2011 και αφορά τόσο την αυτοπρόσωπη απευθείας υποβολή, όσο και την υποβολή τους με συστημένη επιστολή.
Παρατίθεται ολόκληρο το κείμενο της τροπολογίας- προσθήκης που κατατέθηκε στη Βουλή.
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ- ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο Σχέδιο Νόμου «Εξορθολογισμός και βελτίωση στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης»
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρατείνεται μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2011 η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3843/2010 στις πολεοδομικές υπηρεσίες για την υπαγωγή ακινήτων στις διατάξεις του Κεφαλαίου Β' του ίδιου ως άνω νόμου. Η ανωτέρω παράταση αφορά τόσο στην προθεσμία αυτοπρόσωπης απευθείας υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών στις πολεοδομικές υπηρεσίες όσο και στην προθεσμία υποβολής τους με συστημένη επιστολή.
Η προτεινόμενη παράταση κρίνεται αναγκαία για την αποφόρτιση του έργου των πολεοδομικών υπηρεσιών και τη διευκόλυνση των πολιτών που επιθυμούν την υπαγωγή των ακινήτων τους στις ανωτέρω διατάξεις του ν. 3843/2010.
Άρθρο
Οι προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3843/2010 (ΦΕΚ Α’ 62) στις πολεοδομικές υπηρεσίες για την υπαγωγή ακινήτων στις διατάξεις των διατηρουμένων χώρων του ίδιου ως νόμου παρατείνονται μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2011.

όπως αναρτήθηκε στις 10.12.2010 από το http://www.ypeka.gr/