16 Φεβρουαρίου 2011

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΒΟΥΛΑΣ

Στην Πολεοδομία ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ- ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ φωτοαντίγραφα σχεδίων οικοδομικής αδείας χορηγούνται κατόπιν αιτήσεως έπειτα από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

Η Πολεοδομία Πειραιά δέχεται κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ 
από τις 09.00 εως τη 13.00
Για την τακτοποίηση χώρων σύμφωνα με τον Ν. 3843/2010 τηρείται σειρά προτεραιότητας 
[εως 50 αριθμούς συνήθως] και η διαδικασία γίνεται ακολουθώντας την σειρά σε επτά ουρές:
1) ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΦΑΚΕΛΟΥ
2) ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ
3) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
4) ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
5) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
6) ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ
7) ΞΑΝΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΒΟΥΛΑΣ

Η Πολεδομία ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ- ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ


κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  δέχεται κοινό από τις 9.00 εως τις 12.30
κάθε ΤΡΙΤΗ και ΠΕΜΠΤΗ δ ε ν δέχεται αιτήσεις από το κοινό καθώς τακτοποιεί εσωτερικές διεκπαιρεώσεις
και κάθε ΠΕΜΠΤΗ το τμήμα του πρωτοκόλλου παραμένει κλειστό για το κοινό

8 Φεβρουαρίου 2011

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Η πολεοδομία κάθε:

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ θα παραλαμβάνει αιτήσεις για ρύθμιση αλλαγής χρήσης σύμφωνα με τον Ν. 3843/2010

ΤΡΙΤΗ θα είναι κλειστή για το κοινό για την διεκπεραίωση εγγράφων της υπηρεσίας και τον υπολογισμό των προστίμων

ΤΕΤΑΡΤΗ θα γίνεται η διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών για έκδοση οικοδομικών αδειών

ενώ η παραλαβή των προστίμων γίνεται 09.00 εως 13.30 στον Β' όροφο καθημερινά ΕΚΤΟΣ ΤΡΙΤΗΣ 
Α Π Ο Κ Λ Ε Ι Σ Τ Ι Κ Α κατόπιν τηλεφωνικής ειδοποίησης από τη υπηρεσία.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Σας γνωρίζουμε ότι ο έλεγχος για την τακτοποίηση χώρων με τον Ν. 3843/2010 θα γίνεται πλέον ως εξής:
  • Κατατίθεται ο φάκελος παίρνοντας αριθμό πρωτοκόλλου και συγχρόνως ορίζεται ραντεβού για τον έλεγχο του φακέλου
  • Καθημερινά η υπηρεσία θα ελέγχει 15 φακέλους
Σας ενημερώνουμε ότι τα πρόστιμα του Ν. 3843/2010 θα ελέγχονται αυθημερόν αμέσως μετά την πληρότητα μόνο εαν τα έχετε υπολογισμένα με σειρά προτεραιότητας τον αριθμό πρωτοκόλλου του.

Κάθε ΠΕΜΠΤΗ δ ε ν θα γίνεται παραλαβή ή/και υπολογισμός προστίμων σχετικά με τις ρυθμίσεις του Ν. 3843/2010.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Στις υπεύθυνες δηλώσεις του ιδιοκτήτη να αναγράφονται τα παρακάτω :
  • Ποσοστό συνιδιοκτησίας : ........................
  • Η αλλαγή χρήσης του χώρου έγινε το έτος : ........................
  • Δεν εκρεμμεί αλληλογραφία με το τμήμα αυθαιρέτων
  • Το στέλεχος της οικοδομικής αδείας που υποβάλλω, περιλαμβάνει όλες τις μέχρι σήμερα τυχόν αναθεωρήσεις, ενημερώσεις κ.τ.λ.
  • Τα σχέδια είναι αντίγραφα των ισχυόντων εγκεκριμένων, από το αρχείο της πολεοδομίας ή από το προσωπικό αρχείο του ιδιοκτήτη