21 Μαρτίου 2011

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ 08/03/2011
το ΑΡΧΕΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ  
θα παραμένει ΚΛΕΙΣΤΟ για το κοινό ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ για να πραγματοποιεί την διαδικασία εύρεσης φακέλων από το αρχείο του Ασπροπύργου
ενώ θα παραμένει ΚΛΕΙΣΤΟ για το κοινό ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ για την τακτοποίηση και την οργάνωσή του.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Λόγω αναγκών διεκπεραίωσης υποθέσεων της υπηρεσίας
το τμήμα έκδοσης οικοδομικών αδειών και το τμήμα εφαρμογής πολεοδομικών σχεδίων παραμένουν ΚΛΕΙΣΤΑ για το κοινό ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ,
ενώ το τμήμα ελέγχου κατασκευών παραμένει ΚΛΕΙΣΤΟ για το κοινό ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ.

Το ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ και το ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ λειτουργούν για έκδοση οικοδομικών αδειών, όρους δόμησης κ.τ.λ. ΜΟΝΟ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ενώ ΤΡΙΤΗ και ΠΕΜΠΤΗ οι υπάλληλοι θα ασχολούνται αποκλειστικά με διεκπεραίωση αιτήσεων του Ν. 3843/2010.


Οι φάκελοι για τακτοποίηση Η.Χ. και λοιπών χώρων του Ν. 3843/2010 που μπορούν να κατατεθούν ημερησίως δεν μπορούν να ξεπερνούν τους 5 [πέντε] σε αριθμό ανα εγγεγραμένο άτομο στην λίστα προκειμένου να εξυπηρετούνται όλοι οι πολίτες.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΑΙΓΑΛΕΩ

Η Πολεοδομία του δήμου ΑΙΓΑΛΕΩ δέχεται κοινό από τις 9.00 εως τις 15.00 ενώ
για το ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ δέχεται κοινό από τις 07.30 εως τις 15.00.

Όσοι παραγγέλνουν φακέλους οικοδομικών αδειών από το αρχείο του Ασπροπύργου [στο οποίο αποθηκέυονται φάκελοι προ 1999] θα πρέπει να τους παραλαμβάνουν εντος 15 ημερών διαφορετικά θα επιστρέφονται.

Το τμήμα ελέγχου κατασκευών Τ.Ε.Κ. παραμένει κλειστό ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ προκειμένου να διεκπαιρεωθούν εκκρεμείς υποθέσεις αυθαιρέτων και υποθέσεις του Ν. 3843/2010.

Το τμήμα έκδοσης οικοδομικών αδειών παραμένει κλειστό ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ προκειμένου να διεκπαιρεωθούν εκκρεμείς υποθέσεις.

Το αρχείο οικοδομικών αδειών στην οδό Σούτσου 4 [στο οποίο αποθηκέυονται φάκελοι από το 1999 και έπειτα] παραμένει ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ενώ λειτουργεί ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ από τις 10.00 εως τις 14.00 και ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΜΕΡΕΣ απότις 09.00 εως τις 14.00.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΑΙΓΑΛΕΩ

Η Πολεοδομία του δήμου ΑΙΓΑΛΕΩ

από την ΤΡΙΤΗ 08/03/2011 κλείνει ραντεβού για παραλαβή φακέλων που αφορούν στον
Ν. 3843/2010 στα οποία απαιτείται η ΑΙΤΗΣΗ του ιδιοκτήτη η οποία μονογράφεται από υπάλληλο της υπηρεσίας

εκδίδει πρόστιμα κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ και ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ και ΠΕΜΠΤΗ Δ Ε Ν παραλαμβάνει φακέλους που αφορούν στον Ν. 3843/2010

1 Μαρτίου 2011

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΠΟ Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α 28/02/2011

Η Πολεοδομία Αγίας Παρασκευής θα δέχεται:

ΔΕΥΤΕΡΑ και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
αιτήσεις για ρύθμιση χώρων με το Ν. 3843/2010


ΤΕΤΑΡΤΗ και ΠΕΜΠΤΗ
για έλεγχο οικοδομικών αδειών

ΤΡΙΤΗ
το ΤΕΟΑ θα παραμένει κλειστό για το κοινό

ενώ η παραλαβή των προστίμων γίνεται 09.00 εως 13.30 στον Β' όροφο καθημερινά ΕΚΤΟΣ ΤΡΙΤΗΣ 
Α Π Ο Κ Λ Ε Ι Σ Τ Ι Κ Α κατόπιν τηλεφωνικής ειδοποίησης από τη υπηρεσία.