20 Δεκεμβρίου 2011

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Τα παραστατικά εξόφλησης του ειδικού προστίμου που αφορούν στον Ν. 3843/2010 θα προσκομίζονται στην υπηρεσία για την ολοκλήρωση και βεβαίωση της περαίωσης της διαδικασίας μ ε τ ά τις 10-01-2012.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Όσον αφορά στις τακτοποιήσεις χώρου σύμφωνα με τον Ν. 3843/2010 το ειδικό πρόστιμο καταβάλλεται είτε εφάπαξ με έκπτωση 10% εως τις 30-12-2011 είτε σε 10 ισόποσες δόσεις [για κατοικίες] είτε σε 8 ισόποσες δόσεις [για άλλες χρήσεις] εκ των οποίων η πρώτη δόση πρέπει οπωσδήποτε να καταβληθεί μέχρι τις 30-12-2011.


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Με την απόφαση ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220-1-11-2011, ΦΕΚ 2496 Α' 4-11-2011
"Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υεγιονομικού Ενδιαφέροντος Θεάτρου και Κινηματογράφου"


Δ Ε Ν απαιτείται χορήγηση ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ από την πολεοδομία για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Η άδεια λειτουργίας αποτελεί πλέον αρμοδιότητα του οικείου δήμου.

19 Δεκεμβρίου 2011

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Το αρχείο της πολεοδομίας θα λειτουργεί
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από τις 9.00 εως τη 13.00 στην Δημοτική Ενότητα Βούλας στην διεύθυνση : Κ. Καραμανλή 18 Βούλα

ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ  από τις 9.00 εως τη 13.00 στην Δημοτική Ενότητα Βούλιαγμένης στην διεύθυνση : Βασ. Κωνσταντίνου 25 Βάρη.

12 Δεκεμβρίου 2011

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Η Διεύθυνση Πολεοδομίας Κηφισιάς θα παραμείνει ΚΛΕΙΣΤΗ για το κοινό εως τις 10/12/2011εως τις 16/12/2011 για να καταφέρει να διεκπεραιώσει τις υποχρεώσεις της για έκδοση υπολογισμού εισφοράς σύμφωνα με τον Ν. 3843/2010.


Θα λειτουργούν τα τμήματα : αρχείου, ελέγχου Γ.Ο.Κ. και τοπογραφικού.
Ανακοίνωση του αντιδημάρχου Νίκου Παναγιώτου

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Από την Δευτέρα 19-9-2011 η Διεύθυνση Πολεοδομίας Κηφισιάς λόγω του επερχόμενου νόμου 4014/2011 περί τακτοποίησης αυθαιρέτων και ταυτόχρονα με την λήξη της προθεσμίας για την τακτοποίηση σύμφωνα με τον νόμο 3843/2010 Δ Ε Ν  θα διενεργεί αυτοψίεςΔ Ε Ν  θα συντάσσει εκθέσεις αυτοψίας αυθαιρέτων.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Για την παραλαβή  αντίγραφων αδειών και σχεδίων ΔΕΝ δίνονται αυθημερόν και  ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ αίτηση στο πρωτόκολλο.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Στην πολεοδομία Κηφισιάς ο έλεγχος των φορολογικών πραγματοποιείται κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ από τις 9.00 εως τη 13.00.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος [Κ.Υ.Ε.] θεάτρου και κινηματογράφου [Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/ Φ.Α.3.1./ 21220] σύμφωνα με το ΦΕΚ 2496/ 04-11-2011 που δημοσιεύθηκε.

Σε αυτό αναφέρονται αναλυτικά:
η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την προέγκριση ίδρυσης Κ.Υ.Α.,
η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Α.,
η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την αντικατάσταση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας  Κ.Υ.Α.,
τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων - Αντικατάσταση αδείας

Το ΦΕΚ βρίσκεται εδώ:
http://www.et.gr/idocs-nph/pdfimageSummaryviewer.html?args=sppFfdN7IQP5_cc--m0e1xordiczUDT-HTh1jGKXBpa8rzSZFxgk-eWy3uQ8Giw0kAYi3ORfmarSDOH-2JT0ERJzzOq02bBd75h8iB-tM3_vKMSuwFT8g8jMbcMCublFfxlNP8qam0ZrJAqZZ7Bg8XB8Ovq9vzpZPSJ_XZz_f_1zvHa-cSWwEw..

8 Δεκεμβρίου 2011

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Για την περαίωση της διαδικασίας του Ν. 3843/2010 τελική σφραγίδα μετά την εξόφληση του προστίμου στην τράπεζα δίνεται στον Β΄όροφο κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από τις 9.00 εως τη 13.00

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2011
Αρ. Πρωτοκόλλου 3555

Ανακοίνωση ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής - Απόφαση ΓΣ 5-12-2011

Εφαρμόζοντας στην πράξη την αντίθεσή μας στην κυβερνητική πολιτική που θίγει με βάρβαρο τρόπο τον κλάδο μας στην ΓΣ της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής αποφασίστηκε η αποχή των μελών μας Διπλωματούχων Μηχανικών από επιτροπές διαγωνισμών και ΣΧΟΠ, ΣΧΟΠ ΕΠΑΕ, Συμβουλίων, Επιτροπές αυθαιρέτων, εκτελεστική Επιτροπή Οργανισμού Αθηνών κλπ η οποία ενεργοποιείται και εφαρμόζεται με στάσεις εργασίας [από 9.00 εως 12.00] για τους συμμετέχοντες στις παραπάνω επιτροπές για όλο τον Δεκέμβριο του 2011.

Για το ΔΣ της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής

ο πρόεδρος Αγάπιος Καραδέλογλου, αρχ. μηχανικός
ο γραμματέας Δημήτρης Τραπεζιώτης, πολ. μηχανικός

7 Δεκεμβρίου 2011

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Η θεώρηση των οικοδομικών αδειών για σύνδεση με δίκτυα ΔΕΗ - ΟΤΕ - ΕΥΔΑΠ θα γίνεται κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Η πολεοδομία Αγίας Παρασκευής θα παραμείνει ΚΛΕΙΣΤΗ για το κοινό εως τις 14/12/2011 για να καταφέρει να διεκπεραιώσει τις υποχρεώσεις της για έκδοση υπολογισμού εισφοράς σύμφωνα με τον Ν. 3843/2010.
Θα εξυπηρετεί κοινό αποκλειστικά για υποθέσεις που αφορούν τον Ν. 3843/2010.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Το γραφείο πολεοδομίας δέχεται κοινό και μηχανικούς κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από τις 8.30 εως τις 12.30.

6 Δεκεμβρίου 2011

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Η πολεοδομία Βόρειου Τομέα θα παραμείνει ΚΛΕΙΣΤΗ για το κοινό εως τις 10/12/2011 για να καταφέρει να διεκπεραιώσει τις υποχρεώσεις της για έκδοση υπολογισμού εισφοράς σύμφωνα με τον Ν. 3843/2010.
Θα εξυπηρετεί κοινό αποκλειστικά για υποθέσεις που αφορούν τον Ν. 3843/2010.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ

Το αρχείο αδειών δέχεται κοινό κάθε  ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από τις 10.00 εως τη 13.00.

Για την παραλαβή  αντίγραφων αδειών ΑΠΑΙΤΕΊΤΑΙ αίτηση στο πρωτόκολλο.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ

Για τον έλεγχο φορολογικών οικοδομικών αδειών και χορήγηση σύνδεσης με δίκτυα το ωράριο του κοινού είναι ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από τις 10.00 εως τη 13.30.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ

Η γραμματεία αυθαιρετων χορηγεί αντίγραφα αυθαιρέτων αποκλειστικά κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ από τις 9.00 εως τη 13.30.

Ωράριο λειτουργίας για το κοινό ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από τις 9.00 εως τη 13.30.

1 Δεκεμβρίου 2011

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Η Πολεοδομία του Δήμου Βούλας από Τετάρτη 9-11-2011 μεταφέρθηκε στον Δήμο Βούλας-Βάρης-Βουλιαγμένης στην Βάρη, οδός Βασ. Κωνσταντίνου 25.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Το αρχείο αυθαιρέτων για τις ανάγκες της αρχειοθέτησης παραμένει κλειστό για το κοινό κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ και ΠΕΜΠΤΗ.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΑΙΓΑΛΕΩ

Κάθε Τετάρτη το τμήμα ελέγχου κατασκευών [Τ.Ε.Κ.] θα παραμένει κλειστό για το κοινό προκειμένου να διεκπεραιωθούν εκρεμμείς υποθέσεις.
Τις υπόλοιπες ημέρες το ωράριο λειτουργίας είναι 9.00 εως 14.00