6 Μαρτίου 2012

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Το αρχείο της πολεοδομίας παραμένει ΚΛΕΙΣΤΟ για το κοινό κάθε Παρασκευή.