27 Ιουνίου 2012

Διαδικασία επιστροφής χρημάτων για τακτοποίηση ημιυπαιθρίων και αυθαίρετων

Διαδικασία επιστροφής χρημάτων που λανθασμένα κατεβλήθηκαν για τακτοποίηση ημιυπαιθρίων και αυθαίρετων

Α) ΓΙΑ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ
Ο κάθε πολίτης που κατέβαλε, από λάθος, ποσό μεγαλύτερο από αυτό που όφειλε κατά την τακτοποίηση ημυπαιθρίων  και λοιπών χώρων (βάσει του Ν. 3843/2010), δικαιούται επιστροφή του επιπλέον ποσού.
Η διαδικασία είναι η ακόλουθη:

Α.1) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ    Ο πολίτης συγκεντρώνει τα ακόλουθα έγγραφα: Ι) Αποδεικτικά καταβολής χρημάτων (Καταθετήρια στην τράπεζα ή εκτυπώσεις ηλεκτρονικής τραπεζικής), και ΙΙ) Φύλλο υπολογισμού προστίμου (το οποίο στο κάτω μέρος φέρει αυτοκόλλητο όπου αναγράφεται ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ. Σε περίπτωση που είχε κάνει λάθος υπολογισμό η Πολεοδομική Υπηρεσία πρέπει να της ζητηθεί να το διορθώσει με το σωστό ποσό.        

Α.2) ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ   
Ο πολίτης πηγαίνει με τα ως άνω έγγραφα σε οποιοδήποτε τραπεζικό κατάστημα της τράπεζας από την οποία έκανε μία ή περισσότερες πληρωμές
(στην περίπτωση που έχει πληρώσει σε περισσότερες από μία Τράπεζες, επιλέγει μία). Εκεί απευθύνεται σε έναν υπάλληλο σε γραφείο (όχι σε ταμείο/γκισέ) και αιτείται επιστροφής χρημάτων, που στην τραπεζική ορολογία λέγεται «ΑΙΤΗΜΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ» όταν αιτείται επιστροφής όλου του ποσού μίας εντολής ή  «ΑΙΤΗΜΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ» όταν αιτείται μερικής επιστροφής (π.χ. πλήρωσε 1000€ αντί του ορθού 900€). Σε περίπτωση που ο υπάλληλος δεν γνωρίζει τη διαδικασία, του ζητείται να επικοινωνήσει με τη Διεύθυνση Οργάνωσης της Τράπεζάς του, για να του πουν τι ακριβώς πρέπει να κάνει και ποια στοιχεία/πληροφορίες πρέπει να συμπληρώσει προκειμένου να είναι πλήρες το αίτημα. Αν ο υπάλληλος συνεχίσει να αντιμετωπίζει δυσκολία μπορεί να τηλεφωνήσει στο Πράσινο Ταμείο (τηλ. 2105241903 και 2105241919).

Α.3) ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ     Το υπερβάλλον ποσό, μετά από συγκεκριμένη διαδικασία ταυτοποίησης και ελέγχων (ΔΙΑΣ-ΥΠΕΚΑ), επιστρέφεται στον πολίτη με πίστωση στο λογαριασμό του, εντός περίπου 5 εργασίμων ημερών από την ημέρα υποβολής του σχετικού αιτήματος.
  
Β) ΓΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ
Ο κάθε πολίτης που κατέβαλε, από λάθος, ποσό μεγαλύτερο από αυτό που όφειλε δικαιούται της επιστροφής του επιπλέον ποσού. 

Αναφορικά, δε, με τις επιστροφές από αυθαίρετα, διακρίνονται δύο περιπτώσεις: α) ολική και β) μερική επιστροφή. H ολική επιστροφή γίνεται αυτόματα από το ΤΕΕ. Αν, δηλαδή, πραγματοποιηθεί πληρωμή που δεν αντιστοιχεί σε οφειλή, επιστρέφεται αυτόματα στον οφειλέτη. Αντίθετα, η μερική επιστροφή θα είναι δυνατή όταν ολοκληρωθεί η διαμόρφωση της αντίστοιχης διαδικασίας από το ΤΕΕ, σύμφωνα με την  Υπουργική Απόφαση απ 1972/13.06.2012 (ΦΕΚ 1878/Β/13.06.2012).  

Για υποστήριξη και πληροφορίες σε σχετικά θέματα, εκτός από τις ιστοσελίδες του ΤΕΕ και του ΥΠΕΚΑ, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται : 

ΤΕΕ (Για τον Μηχανικό)
Δ/νση Επαγγελματικής Δραστηριότητας
Τμήμα Επαγγελματικής Ανάπτυξης
Τηλεφωνικό κέντρο:
210 3291206

E-mail: n4014@central.tee.gr


πηγή: http://www.prasinotameio.gr/index.php/el/anakoinoseis/nea-prasinou-tameiou/72-epistrofi-hmiypaithrioi-afthaireta

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Περαιώσεις του Ν. 3843/2010 θα γίνονται καθημερινά 09.00 εως 13.00 μέχρι 20 φακέλους ημερησίως με σειρά προτεραιότητας και με ανώτατο όριο 3 φακέλους ανά άτομο.