8 Ιουλίου 2012

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Καταχώρηση ανελκυστήρων

Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 3978 [2852,1245,562]-9/2/2011 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, οι αιτήσεις που αφορούν καταχωρήσεις, συντηρήσεις κ.λ.π. ανελκυστήρων εγκατεστημένων στο Δήμο Γλυφάδας, κατατίθενται στο Δήμο Καλλιθέας στην αρμόδια υπηρεσία ανελκυστήρων που συνεχίζει να ασκεί την αρμοδιότητα στα ίδια διοικητικά όρια μέχρι οι Δήμοι να οργανώσουντη δική τους αντίστοιχη υπηρεσία.