2 Νοεμβρίου 2012

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ

Κατόπιν αιτήσεως στο πρωτόκολλο, το αρχείο της Πολεοδομίας Καπανδριτίου λειτουργεί για το κοινό ΜΟΝΟ Παρασκευή.