30 Μαΐου 2014

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δημιουργήθηκε τομέας εξυπηρέτησης [help desk] υπέυθυνος για απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με το Νόμο 4178/2013.
Κλήση στο τετραψήφιο νούμερο 1522
Ε-mail : hd@prv.ypeka.gr