3 Ιανουαρίου 2013

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ [ΣΥΓΓΡΟΥ]

Περαιώσεις του Ν. 3843/2010 γίνονται κάθε ΠΕΜΠΤΗ στον Β'  όροφο από τις 9.00 εως τη 13.00