31 Μαΐου 2011

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ [ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ]

Περαιώσεις του Ν. 3843/2010 στην πολεοδομία αθηνών γίνονται κάθε ΤΡΙΤΗ και ΤΕΤΑΡΤΗ στον Β' και Γ' όροφο από τις 9.00 εως τη 13.00.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Πληρότητα φακέλου για ανέγερση οικοδομής

-Αίτηση [σεντόνι]
-Δύο [2] σειρές αρχιτεκτονικών σχεδίων [τοπογραφικό, κατόψεις, όψεις, τομές]
-Δύο [2] σειρές παθητικής πυροπροστασίας
-Δύο [2] τεχνικές - αιτιολογικές εκθέσεις
-Έγκριση αρχαιολογίας [Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων, Εφορία Νεωτέρων Μνημείων Αττικής ]
-Βεβαίωση υψομέτρου
-Συμβόλαιο κτίσης οικοπέδου
-Αμοιβή μελέτης τοπογραφικού, Αρχιτεκτονικών και Παθητικής Πυροπροστασίας
-Έλεγχος όγκου οικοδομής για υποσταθμό ΔΕΗ [όγκος κτιρίου μαζί με υπόγειο< 2.500 μ
-Έγκριση από αρμόδιους φορείς [Αρχαιολογία, Δασαρχείο,Υγειονομικό κτλ]

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Πληρότητα φακέλου για κατεδάφιση οικοδομής

-Αίτηση [σεντόνι]
-Δύο [2] σειρές αρχιτεκτονικών σχεδίων [τοπογραφικό, κατόψεις, όψεις, τομές]
-Δύο [2] αιτιολογικές εκθέσεις
-Αμοιβή
-Φωτογραφίες κτιρίου
-Έγκριση αρχαιολογίας [Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων, Εφορία Νεωτέρων Μνημείων Αττικής - Λυσίου & Κλεψύδρας 1, Πλάκα τηλ. 210-3043289- 210-3043289 - 210 3244207- 210 3244207      

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ε.Π.Α.Ε. Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου


Κατά την υποβολή φακέλου κατεδάφισης στην ΕΠΑΕ πρέπει να προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη για το έτος κατασκευής του ακινήτου και με την σημείωση πως "Δεν έχει κατοικήσει σημαίνον πρόσωπο της πολιτικής ή κοινωνικής ζωής του τόπου".


 Σε περίπτωση επανυποβολής φακέλου [λήξη εννιαμήνου κτλ] απαιτούνται νέες αιτιολογικές εκθέσεις στις οποίες να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο κατατίθεται για επανεξέταση ο φάκελος στην ΕΠΑΕ καθώς επίσης και υπογραφές με νέα ημερομηνία από τονμηχανικό εφαρμογής.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Περαιώσεις του Ν. 3843/2010 στην πολεοδομία αμαρουσίου γίνονται κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από τις 11.00 εως τις 14.00

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Το τμήμα οικοδομικών αδειών της πολεοδομίας αμαρουσίου λειτουργεί κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από τις 11.00 εως τις 14.00 .