24 Ιανουαρίου 2011

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η.Χ. ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ
Το αρμόδιο τμήμα εξυπηρετεί κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από τις 10.00 εως τις 13.30
  • πληρότητα φακέλου Κο ΒΑΡΕΛΑ [Γραφείο Ελ. Κατασκευών]
  • Γενικό Πρωτόκολλο
  • Καταχώρηση φακέλου Κα ΣΤΑΥΡΟΥ Μ.
Για παραλαβή προστίμων και περίωση διαδικασίας στην Κα ΣΤΑΥΡΟΥ Μ.

Για την τακτοποίηση ημιυπαιθρίων ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ αντίγραφα από το αρχείο της πολεοδομίας.

6 Ιανουαρίου 2011

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΕΣ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3852/2010 ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ
Το επίσημο έγγραφο από το Υπουργείο: