29 Μαΐου 2012

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ [ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ]

Το αρχείο χορήγησης αντιγράφων λειτουργεί για το κοινό καθημερινά από τις 9.00 εως τη 13.00

25 Μαΐου 2012

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Προς του μηχανικούς που υποβάλλουν φάκελο έκδοσης οικοδομικής αδείας:
Απαραίτητη Προϋπόθεση για την έκδοση της αδείας το στέλεχος να προσκομίζεται σε ηλεκτρονική μορφή word [.doc] προκειμένου όταν εκδίδεται η άδεια να αναγράφεται ο αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης [ΑΔΑ] βάσει του Ν.3861/2010 ΦΕΚ 112/13.07.2010

Τελική υπογραφή θα δίνεται ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από τις 9.00 εως τη 13.30

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Οι περαιώσεις του Ν. 3843/2010 θα πραγματοποιούνται ΚΑΙ ΜΕΤΑ την ημερομηνία λήξης πληρωμών στις 28-10-2012.

3 Μαΐου 2012Το www.poleonomia.blogspot.com είναι υποψήφιο στην κατηγορία Επιμέλεια 2011 !