24 Νοεμβρίου 2010

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για κατάθεση φακέλου οικοδομικής αδείας

 • Για την κατάθεση φακέλου απαιτείται φωτοτυπία της ταυτότητας του ιδιοκτήτη.
 • Για την πληρότητα απαιτούνται:
  τοπογραφικό διάγραμμα
  διάγραμμα κάλυψης
  πλήρη σειρά αρχιτεκτονικών σχεδίων
  σχέδια παθητικής πυροπροστασίας σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και κανονισμούς
  εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών [αρχαιολογία, δασαρχείο για τα εκτός σχεδίου κ.τ.λ.]
  αποδεικτικό κατάθεσης αμοιβής μηχανικού
  αιτιολογημένη έκθεση σύμφωνα με την παρ. 1 αρθρο 3 του ΓΟΚ 
 • Για την πληρότητα οικοδομικών αδειών σε οικόπεδα που είναι άρτια στην παρέκκλιση ή σε αγροτεμάχια εκτός σχεδίου πόλεως απαιτείται τίτλος ιδιοκτησίας και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Το τεχνικό προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας Αμαρουσίου δέχεται ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από τις 11.00 εως τις 14.00

19 Νοεμβρίου 2010

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

Η Πολεοδομία Κερατσινίου δέχεται κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ -  ΠΕΜΠΤΗ από τις 09.00 εως 14.00 και κάθε ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από τις 09.00 εως 13.00

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 84

Τηλ. 213 2004045
    

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

Η Πολεοδομία Κερατσινίου δέχεται κατάθεση φακέλων για Τακτοποίηση του Ν. 3843 / 2010 κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ από τις 09.00 εως 13.00

15 Νοεμβρίου 2010

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Λόγω έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών το τμήμα έκδοσης οικοδομικών αδειών θα εξυπηρετεί το κοινό κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ και ΠΕΜΠΤΗ από τις 9.00 εως τις 14.00 .

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

 
Δεν απαιτείται ακριβές αντίγραφο στελέχους οικοδομικής αδείας και σχεδίων αλλά στην υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη να αναφέρεται: 
'' Το στέλεχος της οικοδομικής αδείας που υποβάλλω, περιλαμβάνει όλες τις μέχρι σήμερα τυχούσες αναθεωρήσεις, ενημερώσεις κ.τ.λ. καθώς και τα σχέδια είναι αντίγραφα των ισχύοντων εγκεκριμένων''.

Σε περίπτωση που ο αιτών είχε καταθέσει αίτηση με τον Ν. 3775 / 2009 και είχε πληρώσει το παράβολο, τότε στην υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη αναγράφεται:
'' Το παράβολο που είχα καταθέσει με την αρ. πρωτ. ................  αίτησή μου βάσει του Ν. 3775 / 2009, υποκαθιστά το προβλεπόμενο στον παρόντα νόμο παράβολο [άρθρο 10 Ν. 3843 / 2010]''.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Το αρχείο της Πολεοδομίας Παλλήνης δέχεται Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή από τις 10:00 εως τις 13:00.

Τηλ. 213 - 200 5195