9 Ιουνίου 2013

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ [ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ]

Για αίτηση εργασιών του άρθρου 4 παρ. 3 [48η ενημέρωση] χρειάζονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
-αίτηση [στο πρωτόκολλο]
-οικοδομική άδεια [στέλεχος, κάτοψη, τοπογραφικό], όπου δεν υπάρχει μπορεί να προσκομιστεί συμβολαιογραφική κάτοψη
-συμβόλαια
-τεχνική έκθεση μηχανικού

Αν το κτίριο είναι στο ιστορικο κέντρο απαιτείται προέγκριση από:
-εφορία νεωτέρων μνημείων Αττικής [Λυσίου και Κλεψύδρας, Αθήνα]
-συμβούλιο αρχιτεκτονικής [Σταδίου 60, Αθήνα]