20 Σεπτεμβρίου 2012

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Η διεκπεραίωση - παραλαβή οικοδομικών αδειών, εγκρίσεων εργασιών μικρής κλίμακας, τελικών συνδέσεων με δίκτυα ΔΕΗ πραγματοποιείται ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ τις ώρες υποδοχής του κοινού εκτός ΠΕΜΠΤΗΣ, λόγω υπηρεσιακών αναγκών.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Τελική έγκριση πολεοδομίας για ηλεκτροδότηση κτιρίου

Απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση που θα υποβληθεί στην υπηρεσία της πολεοδομίας:

α] Με τα παρακάτω ΔΕΝ είναι αναγκαία η αυτοψία
-Υπεύθυνη δήλωση μηχανικού
-Τεχνική έκθεση μηχανικού
-Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη
-Πιστοποιητικό υδραυλικού σφραγισμένο από το σωματείο υδραυλικών εφ' όσον η άδεια εκδόθηκε μετά τις 21/02/1991

β] Μόνο με τα παρακάτω απαιτείται και αυτοψία
-Τεχνική έκθεση μηχανικού
-Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη
-Πιστοποιητικό υδραυλικού σφραγισμένο από το σωματείο υδραυλικών εφ' όσον η άδεια εκδόθηκε μετά τις 21/02/1991

Ο αιτών επιλέγει μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις και υποβάλλει τα αντίστοιχα δικαιολογητικά στην υπηρεσία μαζί με αίτηση το έντυπο της οποίας προμηθεύεται στο πρωτόκολλο. Επίσης θα πρέπει να έχει μαζί του και το πρωτότυπο της οικοδομικής αδείας, όμως τα απαιτούμενα φωτοαντίγραφα θα βγουν από το πρωτότυπο του αρχείου της υπηρεσίας και όχι από το πρωτότυπο της αδείας που έχει ο ιδιοκτήτης.
Για την καλύτερη και ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του κοινού, συνιστάται η υποβολή να γίνεται τις ημέρες και ώρες που το αρχείο αδειών της υπηρεσίας εξυπηρετεί κοινό καθώς σε κάθε περίπτωση θα χρειαστεί επιπλέον έλεγχος αμοιβών - φορολογικών από αρμόδια φοροτεχνικό υπάλληλο της υπηρεσίας.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Αντίγραφα αδειών, σχεδίων, νομιμοποιήσεων κ.λ.π. χορηγούνται δέκα [10] εργάσιμες ημέρες μέτα από την υποβολή αίτησης αντιγράφων αρχείου, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 10.00 το πρωί, με προτεραιότητας εξυπηρέτησηςκατά σειρά προσέλευσης τις ημέρες αυτές.

Για τυχόν απορίες σχετικά με τα προαναφερόμενα αντίγραφα αρμόδιοι υπάλληλοι είναι οι:
Κα Σκαμπούγερα Ισμήνη, για το αρχείο αδειών, Β' όροφος
Κος Χατζηρουσέας Ιορδάνης, για το αρχείο αυθαιρέτων, Β' όροφος

12 Σεπτεμβρίου 2012

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Οι αριθμοί τηλεφώνων της Διεύθυνσης Πολεοδομίας σταδιακά αλλάζουν.
Για την επικοινωνία του κοινού με την υπηρεσία μπορείτε να ενημερωθείτε από τον τηλεφωνικό κατάλογο των υπηρεσιών του Δήμου, ο οποίος βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης
www.thessaloniki.gr

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού: 10.00 - 14.00
καθημερινά ΕΚΤΟΣ Πέμπτης.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Περι αμοιβών - κρατήσεων

Για έκδοση αδειών που κατατέθηκαν στην υπηρεσία της πολεοδομίας και για αμοιβές επίβλεψης που πληρώθηκαν μετά τις 25-01-2012 ισχύουν οι τιμές όπως περιγράφονται στο ΦΕΚ 56/β 25-01-2012.

11 Σεπτεμβρίου 2012

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Η περαίωση των φακέλων Ν. 3843/2010 θα γίνεται από τους παρακάτω υπαλλήλους:
Δήμος Ηρακλείου - κα Ξηρουχάκη, 3ος όροφος
Δημοτική Ενότητα Πεύκης - κα Κασσιανού, 3ος όροφος [αφού πάρετε τον φάκελο από τον 2ο όροφο]
Δημοτική Ενότητα Εκάλης - κα Κασσιανού, 3ος όροφος [αφού πάρετε τον φάκελο από τον 2ο όροφο]
Δήμος Γαλατσίου - κα Πετράκη, 3ος όροφος [αφού πάρετε τον φάκελο από τον 2ο όροφο]
Δήμος Νέας Ιωνίας - κα Μητροπούλου, 2ος όροφος
Δήμος Μεταμόρφωσης - κα Διονυσοπούλου, 2ος όροφος [αφού πάρετε τον φάκελο από τον 3ο όροφο]
Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας - κα Παπαδοπούλου, 2ος όροφος [αφού πάρετε τον φάκελο από τον 3ο όροφο]
Δημοτική Ενότητα Λυκόβρυσης - κος Μπούρας Αντ., 2ος όροφος
Δημοτική Ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας - κος Μπούρας Χαρ., 1ος όροφος [αφού πάρετε τον φάκελο από τον 2ο όροφο]