7 Οκτωβρίου 2010

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ

Η Πολεοδομία Καπανδριτίου δέχεται Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή από τις 9:00 εως τις 14:00

Το πρωτόκολλο της υπηρεσίας παραλαμβάνει αιτήσεις αυστηρά εως τη 13.30 έστω και εαν έχει γίνει πληρότηττα.