24 Νοεμβρίου 2010

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για κατάθεση φακέλου οικοδομικής αδείας

 • Για την κατάθεση φακέλου απαιτείται φωτοτυπία της ταυτότητας του ιδιοκτήτη.
 • Για την πληρότητα απαιτούνται:
  τοπογραφικό διάγραμμα
  διάγραμμα κάλυψης
  πλήρη σειρά αρχιτεκτονικών σχεδίων
  σχέδια παθητικής πυροπροστασίας σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και κανονισμούς
  εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών [αρχαιολογία, δασαρχείο για τα εκτός σχεδίου κ.τ.λ.]
  αποδεικτικό κατάθεσης αμοιβής μηχανικού
  αιτιολογημένη έκθεση σύμφωνα με την παρ. 1 αρθρο 3 του ΓΟΚ 
 • Για την πληρότητα οικοδομικών αδειών σε οικόπεδα που είναι άρτια στην παρέκκλιση ή σε αγροτεμάχια εκτός σχεδίου πόλεως απαιτείται τίτλος ιδιοκτησίας και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας.