10 Δεκεμβρίου 2010

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

  • Η πολεοδομία δέχεται αιτήσεις για ρύθμιση χώρων βάσει του Ν. 3843/2010 κάθε Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή από τις 9.00 εως 14.00 [σύνολο αιτήσεων ημερησίως 50].
    Παρακαλείστε να προσκομίζετε συμπληρωμένο το φύλλο υπολογισμού ειδικού προστίμου για ταχύτερη εξυπηρέτηση.
  • Η λίστα για την υποβολή αιτήσεων του Ν. 3843/2010 θα συμπληρώνεται αποκλειστικά από υπάλληλο της πολεοδομίας στις 8.00
    [παρακαλείστε να παρουσιάζεται ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος για καλύτερη εξυπηρέτηση]
  • Για τον έλεγχο ή τον υπολογισμό προστίμου προτεραιότητα έχουν τα ήδη υπολογιζόμενα παλιότερα πρόστιμα [μηχανογραφημένα] από την υπηρεσία.