6 Ιανουαρίου 2011

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΕΣ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3852/2010 ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ
Το επίσημο έγγραφο από το Υπουργείο: