1 Αυγούστου 2011

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ

Με την 128.10 απόφαση νομαρχιακού συμβουλίου ανατολικής αττικής σας πληροφορούμε ότι για καταθέσεις νέου και επανέλεγο τοπογραφικού διαγράμματος απαιτούνται συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87 τόσο στις κορυφές του γηπέδου όσο και σε δύο σημεία του κτίσματος. Όλα τα παραπάνω αφορούν οικόπεδα εκτός σχεδίου