6 Δεκεμβρίου 2011

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ

Το αρχείο αδειών δέχεται κοινό κάθε  ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από τις 10.00 εως τη 13.00.

Για την παραλαβή  αντίγραφων αδειών ΑΠΑΙΤΕΊΤΑΙ αίτηση στο πρωτόκολλο.