7 Δεκεμβρίου 2011

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Η θεώρηση των οικοδομικών αδειών για σύνδεση με δίκτυα ΔΕΗ - ΟΤΕ - ΕΥΔΑΠ θα γίνεται κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.