13 Ιανουαρίου 2012

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Για την ολοκλήρωση και βεβαίωση της περαίωσης της διαδικασίας του Ν. 3843/2010 μπορείτε να στέλνετε φαξ στον αριθμό 210-6033074 αναγράφοντας τον Αριθμό Πρωτοκόλλου της αίτησης, την περιοχή, το ονοματεπώνυμο και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.
Υπάλληλος της πολεοδομίας θα επικοινωνήσει μαζί σας.