10 Φεβρουαρίου 2012

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Το αρχείο της πολεοδομίας εξυπηρετεί κοινό ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ από τις 9.00 εως τις 14.00