5 Απριλίου 2012

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ


Ο τομέας του αρχείου δέχεται κοινό καθημερινά από τις 9.00 εως τη 13.00 ΕΚΤΟΣ Παρασκευής [λόγω αρχειοθέτησης]

Ο τομέας των αυθαιρέτων δέχεται κοινό καθημερινά από τις 9.00 εως τη 13.00 ΕΚΤΟΣ Παρασκευής [λόγω αρχειοθέτησης]

Ο τομέας των πολεοδομικών εφαρμογών δέχεται κοινό καθημερινά από τις 9.00 εως τη 13.00

Ο τομέας του τοπογραφικού δέχεται κοινό καθημερινά από τις 9.00 εως τις 14.00

Ο έλεγχος των φορολογικών για οικοδομικές άδειες πραγματοποιείται μόνο κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ