27 Ιουνίου 2012

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Περαιώσεις του Ν. 3843/2010 θα γίνονται καθημερινά 09.00 εως 13.00 μέχρι 20 φακέλους ημερησίως με σειρά προτεραιότητας και με ανώτατο όριο 3 φακέλους ανά άτομο.