13 Ιουλίου 2014

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ [ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ]

Το Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών κάθε Π ΕΜ Π Τ Η παραμένει κλειστό για το κοινό.