11 Οκτωβρίου 2016

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Η διεύθυνση πολεοδομίας Δήμου Αμαρουσίου δέχεται κοινό:
-Για την γραμματεία
 ΔΕΥΤΕΡΑ εως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από τις 08.00 ως τις 14.00
- Για το αρχείο
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από τις 09.00 ως τη 13.00
-Για εξυπηρέτηση από τους μηχανικούς
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από τις 11.00 ως τις 14.00