11 Οκτωβρίου 2016

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ, ΟΤΕ, ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΝΟΜΙΜΗ ΑΔΕΙΑ προ τις 17/9/1983
1. Αίτηση ιδιοκτήτη με πλήρη στοιχεία
2. Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη στην οποία αναγράφονται : -ακριβής θέση ακινήτου, μη ύπαρξη αυθαίρετων κατασκευών και δεν εκκρεμεί διακοπή οικοδομικών εργασιών από την πολεοδομία
3. Κάτοψη ορόφου προς ηλεκτροδότηση - υδροδότηση

-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΝΟΜΙΜΗ ΑΔΕΙΑ με τις 17/9/1983 [έντυπο Ε,Ζ,Η]
1. Αίτηση ιδιοκτήτη με πλήρη στοιχεία
2. Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη
3. Υπεύθυνες δηλώσεις επιβλεπόντων μηχανικών
4. Τεχνική έκθεση μηχανικού
5. Υπεύθυνη δήλωση υδραυλικού-ηλεκτρολόγου για άδειες μετά τις 1/1/1993
6. Πληρωμή επίβλεψης μηχανικών
7. Βεβαίωση ΕΠΑ [αέριο]

 -ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣς προ ΤΟΥ 1955
1. Αίτηση ιδιοκτήτη με πλήρη στοιχεία
2. Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη, στην οποία θα ανανφέρεται ότι το κτίσμα υφίσταται ως έχει προ του 1955, περιγραφή κτίσματος [επιφάνεια, αριθμός ορόφων, χώροι, διεύθυνση] Επιπλέον στη δήλωση θα πρέπει να αναφέρεται ότι το κτίσμα δεν υπάγεται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 15 του Ν. 1337/1983
3. Στοιχεία που αποδεικνύουν τον χρόνο κατασκευής [π.χ. αεροφωτογραφίες, βεβαίωση από τον δήμο κτλ]