15 Οκτωβρίου 2010

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Το αρχείο της Πολεοδομίας Αμαρουσίου λειτουργεί
Δευτέρα-Παρασκευή από τις 9.00 εως τη 13.00.