31 Οκτωβρίου 2010

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται για την έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας

1. Θεωρημένο φωτοαντίγραφο στελέχους οικοδομικής αδείας
2. Τεχνική περιγραφή των εργασίων που ζητούνται

Στην αίτηση θα πρέπει να:
  • προσδιορίζεται ο χώρος για τον οποίο ζητείται η έγκριση των εργασιών
  • τεχνική περιγραφη των εργασιών που ζητούνται
Επιπλέον κατά περίπτωση και άλλα δικαιολογητικά όπως π.χ.:
  • φωτογραφίες στην περίπτωησ τοποθέτησης κλιματιστικών
  • συναίνεση συνιδιοκτητών για τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα στο δώμα, κατασκευή πέργκολας στον ακάλυπτο κ.τ.λ.
  • βεβαίωση δασαρχείου για ακίνητα σε περιοχές εκτός σχεδίου