8 Φεβρουαρίου 2011

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Στις υπεύθυνες δηλώσεις του ιδιοκτήτη να αναγράφονται τα παρακάτω :
  • Ποσοστό συνιδιοκτησίας : ........................
  • Η αλλαγή χρήσης του χώρου έγινε το έτος : ........................
  • Δεν εκρεμμεί αλληλογραφία με το τμήμα αυθαιρέτων
  • Το στέλεχος της οικοδομικής αδείας που υποβάλλω, περιλαμβάνει όλες τις μέχρι σήμερα τυχόν αναθεωρήσεις, ενημερώσεις κ.τ.λ.
  • Τα σχέδια είναι αντίγραφα των ισχυόντων εγκεκριμένων, από το αρχείο της πολεοδομίας ή από το προσωπικό αρχείο του ιδιοκτήτη