8 Φεβρουαρίου 2011

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Σας γνωρίζουμε ότι ο έλεγχος για την τακτοποίηση χώρων με τον Ν. 3843/2010 θα γίνεται πλέον ως εξής:
  • Κατατίθεται ο φάκελος παίρνοντας αριθμό πρωτοκόλλου και συγχρόνως ορίζεται ραντεβού για τον έλεγχο του φακέλου
  • Καθημερινά η υπηρεσία θα ελέγχει 15 φακέλους
Σας ενημερώνουμε ότι τα πρόστιμα του Ν. 3843/2010 θα ελέγχονται αυθημερόν αμέσως μετά την πληρότητα μόνο εαν τα έχετε υπολογισμένα με σειρά προτεραιότητας τον αριθμό πρωτοκόλλου του.

Κάθε ΠΕΜΠΤΗ δ ε ν θα γίνεται παραλαβή ή/και υπολογισμός προστίμων σχετικά με τις ρυθμίσεις του Ν. 3843/2010.