8 Φεβρουαρίου 2011

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Η πολεοδομία κάθε:

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ θα παραλαμβάνει αιτήσεις για ρύθμιση αλλαγής χρήσης σύμφωνα με τον Ν. 3843/2010

ΤΡΙΤΗ θα είναι κλειστή για το κοινό για την διεκπεραίωση εγγράφων της υπηρεσίας και τον υπολογισμό των προστίμων

ΤΕΤΑΡΤΗ θα γίνεται η διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών για έκδοση οικοδομικών αδειών

ενώ η παραλαβή των προστίμων γίνεται 09.00 εως 13.30 στον Β' όροφο καθημερινά ΕΚΤΟΣ ΤΡΙΤΗΣ 
Α Π Ο Κ Λ Ε Ι Σ Τ Ι Κ Α κατόπιν τηλεφωνικής ειδοποίησης από τη υπηρεσία.