16 Φεβρουαρίου 2011

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

Η Πολεοδομία Πειραιά δέχεται κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ 
από τις 09.00 εως τη 13.00
Για την τακτοποίηση χώρων σύμφωνα με τον Ν. 3843/2010 τηρείται σειρά προτεραιότητας 
[εως 50 αριθμούς συνήθως] και η διαδικασία γίνεται ακολουθώντας την σειρά σε επτά ουρές:
1) ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΦΑΚΕΛΟΥ
2) ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ
3) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
4) ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
5) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
6) ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ
7) ΞΑΝΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ