16 Φεβρουαρίου 2011

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΒΟΥΛΑΣ

Στην Πολεοδομία ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ- ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ φωτοαντίγραφα σχεδίων οικοδομικής αδείας χορηγούνται κατόπιν αιτήσεως έπειτα από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.