1 Μαρτίου 2011

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΠΟ Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α 28/02/2011

Η Πολεοδομία Αγίας Παρασκευής θα δέχεται:

ΔΕΥΤΕΡΑ και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
αιτήσεις για ρύθμιση χώρων με το Ν. 3843/2010


ΤΕΤΑΡΤΗ και ΠΕΜΠΤΗ
για έλεγχο οικοδομικών αδειών

ΤΡΙΤΗ
το ΤΕΟΑ θα παραμένει κλειστό για το κοινό

ενώ η παραλαβή των προστίμων γίνεται 09.00 εως 13.30 στον Β' όροφο καθημερινά ΕΚΤΟΣ ΤΡΙΤΗΣ 
Α Π Ο Κ Λ Ε Ι Σ Τ Ι Κ Α κατόπιν τηλεφωνικής ειδοποίησης από τη υπηρεσία.