21 Μαρτίου 2011

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Λόγω αναγκών διεκπεραίωσης υποθέσεων της υπηρεσίας
το τμήμα έκδοσης οικοδομικών αδειών και το τμήμα εφαρμογής πολεοδομικών σχεδίων παραμένουν ΚΛΕΙΣΤΑ για το κοινό ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ,
ενώ το τμήμα ελέγχου κατασκευών παραμένει ΚΛΕΙΣΤΟ για το κοινό ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ.

Το ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ και το ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ λειτουργούν για έκδοση οικοδομικών αδειών, όρους δόμησης κ.τ.λ. ΜΟΝΟ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ενώ ΤΡΙΤΗ και ΠΕΜΠΤΗ οι υπάλληλοι θα ασχολούνται αποκλειστικά με διεκπεραίωση αιτήσεων του Ν. 3843/2010.


Οι φάκελοι για τακτοποίηση Η.Χ. και λοιπών χώρων του Ν. 3843/2010 που μπορούν να κατατεθούν ημερησίως δεν μπορούν να ξεπερνούν τους 5 [πέντε] σε αριθμό ανα εγγεγραμένο άτομο στην λίστα προκειμένου να εξυπηρετούνται όλοι οι πολίτες.