21 Μαρτίου 2011

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ 08/03/2011
το ΑΡΧΕΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ  
θα παραμένει ΚΛΕΙΣΤΟ για το κοινό ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ για να πραγματοποιεί την διαδικασία εύρεσης φακέλων από το αρχείο του Ασπροπύργου
ενώ θα παραμένει ΚΛΕΙΣΤΟ για το κοινό ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ για την τακτοποίηση και την οργάνωσή του.