10 Απριλίου 2011

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Γραφείο Φοροτεχνικού Ελέγχου
Για κάθε άδεια που εκδίδεται από την υπηρεσία ανεξάρτητα σε ποιά περιοχή ή δημο ανήκει η οικοδομή που αφορά στην άδεια αυτή απαιτείται προηγουμένως η καταβολή ποσού ίσου με το 75% του ΚΗ' / 1947 ψηφίσματος υπερ του Δήμου Αργυρούπολης - Ελληνικού.
Το ποσό κατατίθεται απευθείας στην ταμειακή υπηρεσία του δήμου.