10 Απριλίου 2011

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Για ταχυδρομική αποστολή φακέλων που αφορούν στον Ν. 3843/2010 η διεύθυνση πολεοδομίας Αργυρούπολης είναι:

Αργυρουπόλεως 94-96
Τ.Κ. 164 51
Αργυρούπολη

Σε διάστημα 10 [δέκα] ημερών μετά την ταχυδρομική αποστολή θα επικοινωνείτε στο τηλέφωνο:
210- 9947850 προκειμένου να ενημερωθείτε για το ποιός έχει χρεωθεί τον φάκελό σας. Στην συνέχεια θα έρχεσθε σε συνεννόηση με τον αρμόδιο υπάλληλο ο οποίος θα σας ενημερώσει για την πορεία που πρέπει να ακολουθήσετε.