10 Απριλίου 2011

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Προκειμένου να εκδοθεί οικοδομική άδεια [ΝΕΑ ή ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ή ΑΔΕΙΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ] πρεπει να προσκομισθεί στην υπηρεσία Βεβαίωση ΕΠΑ για την ύπαρξη και θέση δικτύου φυσικού αερίου.
Ύστερα από το με αρ. πρωτ. 9616/01-07-2010 έγγραφο τηε εταιρείας παροχής φυσικού αερίου Αττικής και του υπ'αρ. 5293/03-08-2010 εγγράφου της Νομαρχίας Αθηνών.