10 Απριλίου 2011

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Από 04-04-2011 το Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών θα παραμένει κλειστό για το κοινό μετά τις 12.00 ώστε να διεκαπαιρεωθούν οι εκκρεμείς υποθέσεις με φακέλους που αφορούν στον Ν.3843/2010 οι οποίοι κατατέθηκαν εντός του έτους 2010.