31 Μαΐου 2011

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Πληρότητα φακέλου για ανέγερση οικοδομής

-Αίτηση [σεντόνι]
-Δύο [2] σειρές αρχιτεκτονικών σχεδίων [τοπογραφικό, κατόψεις, όψεις, τομές]
-Δύο [2] σειρές παθητικής πυροπροστασίας
-Δύο [2] τεχνικές - αιτιολογικές εκθέσεις
-Έγκριση αρχαιολογίας [Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων, Εφορία Νεωτέρων Μνημείων Αττικής ]
-Βεβαίωση υψομέτρου
-Συμβόλαιο κτίσης οικοπέδου
-Αμοιβή μελέτης τοπογραφικού, Αρχιτεκτονικών και Παθητικής Πυροπροστασίας
-Έλεγχος όγκου οικοδομής για υποσταθμό ΔΕΗ [όγκος κτιρίου μαζί με υπόγειο< 2.500 μ
-Έγκριση από αρμόδιους φορείς [Αρχαιολογία, Δασαρχείο,Υγειονομικό κτλ]