31 Μαΐου 2011

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Πληρότητα φακέλου για κατεδάφιση οικοδομής

-Αίτηση [σεντόνι]
-Δύο [2] σειρές αρχιτεκτονικών σχεδίων [τοπογραφικό, κατόψεις, όψεις, τομές]
-Δύο [2] αιτιολογικές εκθέσεις
-Αμοιβή
-Φωτογραφίες κτιρίου
-Έγκριση αρχαιολογίας [Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων, Εφορία Νεωτέρων Μνημείων Αττικής - Λυσίου & Κλεψύδρας 1, Πλάκα τηλ. 210-3043289- 210-3043289 - 210 3244207- 210 3244207