1 Αυγούστου 2011

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σύμφωνα με την αρ. 336 [αρ. πρωτ.27281/20.07.2011] Απόφαση Δημάρχου Νέας Ιωνίας
α ν α σ τ έ λ λ ε τ α ι 
η υποβολή, ο έλεγχος και η χορήγηση αδειών για το διάστημα από 01.08.2011 εως 19.08.2011