19 Ιουνίου 2011

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ Ν. 3843/2010 ΠΕΡΙ Η.Χ.

                                                                         Ακίνητα                 Ακίνητα
                                                                         κατοικίας               άλλης χρήσης

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών                       30-06-2011             30-06-2011

Προθεσμία εφάπαξ πληρωμής ή Α' δόσης
ειδικού προστίμου [για υποβολή αιτήσεων
από 01-01-2011 εως 30-06-2011]                            31-10-2011              31-10-2011

Προθεσμία πληρωμής τελευταίας δόσης
ειδικού προστίμου                                                  28-10-2012             28-12-2012

Δυνατότητα καταβολής ειδικού προστίμου
σε δόσεις                                                               10 δόσεις                 12 δόσεις

Εφάπαξ καταβολή                                                  10% έκπτωση          10% έκπτωση