23 Νοεμβρίου 2011

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Δικαιολογητικά που υποβάλλονται για έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας

  • Οικοδομική άδεια του υπάρχοντος κτιρίου για όλους τους ορόφους
  • Φωτογραφίες όψεων του κτιρίου
  • Αποτύπωση του υπάρχοντος κτιρίου από μηχανικό
       -κατόψεις ορόφων με αναγραφή της οικοδομικής αδείς που υφίσταται
       -τομή κτιρίου
       -τοπογραφικό διάγραμμα
  • Σε περίπτωση που το κτίριο είναι συνιδιόκτητο και οι εργασίες γίνονται σε κοινόχρηστους χώρους, απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας και αντίγραφο του καταστατικού του κτιρίου.